Portfoolio

KL
Eesti Kaitseliit

Meediasuhete koolitus ja intervjuutreening vabatahtlikele kommunikatsioonijuhtidele

87
MTÜ Convictus Eesti

Kommunikatsioonistrateegia loomine

86
Tervise Arengu Instituut

Koolituspäeva raames HIV ennetusalase kommunikatsiooni strateegiline planeerimine. Tervisedendajate koolitusprogrammi väljatöötamine, sh kirjalikud juhendmaterjalid ja alus kommunikatsioonistrateegiaks

85
Ilukliinik Decus

Seniste meediasuhete analüüs ja tulevaste tegevuste planeerimine

84
Mustamäe Linnaosavalitsus

Sotsiaalmeedia ja reklaamikampaania loomise koolitus

83
Excellence Arendus- ja koolituskeskus

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

82
Eesti Arstide Liit

Ettekanne aastakonverentsil

81
MTÜ Igale Lapsele Pere

Koolituspäeva raames kommunikatsiooni strateegiline planeerimine

80
Töötukassa

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening

79
Haridus- ja Teadusministeerium

Kogu haldusala hõlmav koostöö- ja kommunikatsiooniuuring

78
E-Tervis

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening, tugi kommunikatsioonijuhtimisele, abi rahvusvahelise konverentsi ettevalmistusel, läbiviimisel ja selle järelmite kommunikeerimisel

77
Tööinspektsioon

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening

76
Magnetic MRO

Meediasuhete analüüs, koolitus ja uue perioodi planeerimine

75
FB Asset

Juhtkonna esinemis- ja meeskonnakoolitus

74
Tallinna Linnakantselei

Sisekommunikatsiooni audit. Koolituste sari sisekommunikatsiooni, meediasuhete, kriisikommunikatsiooni ja sotsiaalmeedia teemadel

73
Justiitsministeerium

Projekti „Stopp!“ lansseerimine ja edukas turunduskommunikatsioon

72
Moldova Sotsiaalministeerium

Uuring 13 000 Moldova lapse seas, kommunikatsioonistrateegia loomine ja „Märka last!“ kampaania planeerimine

54
Alpi Film

Täiendavate kommunikatsioonialaste teenuste pakkumine lisaks telesarjade ja filmide tootmisele

58
Iizi Kindlustusmaakler

Igapäevane kommunikatsioonialase juhtimise tugi, seniste meediasuhete analüüs ja uute tegevuste planeerimine turundusstrateegiast lähtuvalt

67
Tallinna Ülikool

Tervisekommunikatsioonialaste töötubade (projekt „Terviseedendus kogukondades“) läbiviimine erinevates Eesti maakondades

62
Päästeamet

Kampaaniate ekspertiis ja uute visuaalsete lahenduste hindamine

66
Tallinna Lennujaam

Strateegiaseminari juhtimine

65
Tallinna Kaubamaja

Organisatsioonikommunikatsiooni alane koolitus keskastmejuhtidele

63
Pirita Linnaosavalitsus

Sisekommunikatsiooni koolitus keskastmejuhtidele

59 (1)
Industrial Productions

Multifilmide helindamine

64 (1)
Tartu Kiirabi

Sisekommunikatsiooniuuring ja –koolitus

67 (2)
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut

Aitasime neil oma kodulehte ja osakondade alamlehti viia vastavusse TLÜ uuenenud stiiliga. Ühtlasi sai kogu keerukas teaduslik sisu lihvitud igapäevasemasse vormi, et ka valdkonnas mitte kodus olevad inimesed saaksid aru, millega Instituut tegeleb.

60
Eesti külaliikumine „Kodukant“

Meediasuhete treening juhtkonnale

57
Gruusia Rahandusministeerium

Euroopa Liidu Twinning projekt Gruusia Rahandusministeeriumi juures asuva valitsusakadeemia võimekuse tõstmiseks. Esimene missioon kui koolitus, ühise teadmuse tekkimine, organisatsiooni eneseanalüüs ja uuringu ettevalmistus; teine missioon kui uuringu analüüs, probleemide leidmine ja kommunikatsioonistrateegia ning taktikate loomine; kolmas missioon kui kommunikatsiooni protsessiskeemi joonistamine, kriitilistes edutegurites kokkuleppimine ja selle kõige sidumine organisatsiooni strateegiaga.

68
Trinidad Consulting

Seniste meediasuhete analüüs, strateegia loomine, soovituste paketi väljatöötamine edaspidiseks, järjepidev meediasuhete alane konsultatsioon, osalemine ühispakkumistes

55
Advokaadibüroo Borenius

Meediasuhete analüüs, praktilised harjutused, soovitused ja koolitus

67 (2)
Tallinna Ülikool

Sisekommunikatsiooniuuringu ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs

50
KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Meeskonnakoolitus, kommunikatsioonitegevuste analüüs

49
Olerex

Seniste meediasuhete analüüs, uue strateegia loomine, igapäevased meediasuhted

32
Keskkonnaamet

Fookusgruppide läbiviimine, seniste uuringute teisene analüüs, kommunikatsioonistrateegia koostamine

38
AS Puukeskus

Igapäevased meediasuhted, koolitused, turundustegevused, sisekommunikatsioon

22
Atso Matsalu

Eesti Korvpalliliidu presidendikampaania, Viimsi vallavolikokku kandideerimise kampaaniad

23
Logica/CGI Eesti

Strateegiline tugi kommunikatsioonijuhtimisele, igapäevased meediasuhted, konsultatsiooniteenus, meediasündmuste ettevalmistus ja läbiviimine (sh Estcube 1 lansseerimine, Logica muutumine CGIks)

33
Keskkonnainspektsioon

Juhtkonna koostöökoolitus

41 (1)
Saku Õlletehas

Fookusgrupiuuringud Saku Kuld uue kujunduse testimiseks lojaalsete klientide, teiste õllede tarbijate ja venekeelse sihtrühma seas

26 (1)
Elisa Eesti

Strateegiline tugi kommunikatsioonijuhtimisele, igapäevased meediasuhted, konsultatsiooniteenus, meediasündmuste ettevalmistus ja läbiviimine (sh Estcube 1 lansseerimine, Logica muutumine CGIks)

36 (1)
Novatours

Juhtkonna koostöökoolitus

44
Eesti Kaugtöö Ühing

Seminaril töötoa juhtimine

39
Eesti Reformierakond

Intervjueeritavate hindamine, esinemine tagasisideseminaril

29
Hilding Baltics

Sisekommunikatsiooniauditi läbiviimine, juhtkonna koolitus, plaani koostamine sisekommunikatsiooni parandamiseks

43
Sotsiaalministeerium

Meediasuhete treening juhtkonnale; Ümarlaua ja diskussiooni modereerimine töövõimereformi võimalustest; Fookusgrupiuuringud lastekaitsetöötajatega

31
Integratsiooni ja Migratsiooni SA “Meie inimesed”

Keelekümbluskonverentsil esinemine 2012, Kommunikatsioonialase töötoa juhtimine 2013, konsultatsioon

29
Hiiumaa arenduskeskus Tuuru

Konsultatsioon, erinevad kommunikatsioonialased koolitused

25
Eesti Kindlustusmaaklerite Liit

Meediasuhted, konsultatsioon

34
Hiiumaa arenduskeskus Tuuru

Konsultatsioon, erinevad kommunikatsioonialased koolitused

24
DPD Eesti

Meediasuhted, Total Zero programmi lansseerimine

37
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Poliitikaraporti teoreetilise ja soovitusliku osa loomine

27
Hiiumaa arenduskeskus Tuuru

Konsultatsioon, erinevad kommunikatsioonialased koolitused

Rahvusvaheline Ergonoomiakuu

Meediasuhted, kõneisikute koolitus, hindamine ja analüüs

47
VR Transpoint

Suvepäevade korraldamine

45
Tallinna Konverentsid

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

40
Riigikohus

Meediasuhete treening juhtkonnale; Senise strateegia analüüs ja uue loomises osalemine; Maineuuringu analüüs ja ettekanded Kohtunikukogu ees; Strateegiaseminar kohtujuhtidele; Intervjuutreening esimese ja teise astme kohtujuhtidele ning Riigikohtunikele

21
Äripäeva Seminarid

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

42
Eesti Sisekaitseakadeemia

Sotsiaalmeedia alane koolitus; Kommunikatsioonistrateegia analüüs

30
Eesti Siseaudiitorite Ühing

Kommunikatsioonialane koolitus “Kommunikatsioonijuhtimine ja selle kokkupuuted auditeerimisega”; Siseaudiitorite aastakonverentsil ettekanne avalikkuse ootustest siseauditi aruandele

35
Lasteabi Nõuandetelefon

Fookusgrupiuuringute läbiviimine täiskasvanute ja mürsikute seas hindamaks nende esmast reaktsiooni Lasteabi telefoni reklaamikampaaniale (2011, 2012, 2013); Esindusliku kvantitatiivse uuringu läbiviimine täiskasvanute, laste ja spetsialistide seas nõuandetelefoni tuntuse, maine ja müütide määra väljaselgitamiseks (2014, 2015, 2016); Reklaamikampaania ekspertiis ja konverentsi modereerimine 2014

28
Eesti Noorsootöö Keskus

Euroopa Majanduspiirkonna programmi “Riskilapsed ja -noored” kommunikatsioonistrateegia analüüs ja koolitus

27
Tekst 12345

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

35
Lasteabi Nõuandetelefon

Fookusgrupiuuringute läbiviimine täiskasvanute ja mürsikute seas hindamaks nende esmast reaktsiooni Lasteabi telefoni reklaamikampaaniale (2011, 2012, 2013); Esindusliku kvantitatiivse uuringu läbiviimine täiskasvanute, laste ja spetsialistide seas nõuandetelefoni tuntuse, maine ja müütide määra väljaselgitamiseks (2014, 2015, 2016); Reklaamikampaania ekspertiis ja konverentsi modereerimine 2014

EstoniaEnglishRussia