Kommunikatsioonilahendused tähelepanutööstusest

KÕIK ETTEVÕTTED VAJAVAD HÄID SUHTEID

Hea kommunikatsiooni spetsialist aitab teid usaldusväärsete suhete planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel.
MSMedia kui ettevõtte asutas Mart Soonik, kel on pikaajaline kogemus tähelepanutööstuses nii ajakirjanikuna kui ka kommunikatsioonijuhina.

MSMEDIA PAKUB KÕIGILE ORGANISATSIOONIDELE KOMMUNIKATSIOONIJUHI RENDITEENUST,
mille käigus mitte ainult ei konsulteerita ega pakuta ühekordseid meediasuhteid, vaid planeeritakse kogu kommunikatsioonialane tegevus terviklikult iga organisatsiooni tegelikest eesmärkidest lähtuvalt. Uuringud, meediasuhted, kriisikommunikatsioon, turundus, sotsiaalpolitiline suhtekorraldus, strateegiline kommunikatsioon ja koolitused. Erasektoris keskendume peamiselt sisekommunikatsiooni parandamisele, innovatsiooni edendamisele, meediasuhetele ja /või turunduskommunikatsioonile. Avalikus ja kolmandas sektoris pigem uuringutele, kampaaniatele, koolitustele või strateegilisele planeerimisele. Samuti võime aidata kiiret reageerimist nõudva kriisikommunikatsiooni või meediasuhete puhul. Meid saab usaldada pikaajalise partnerina, sest meie konsultantidel on põhjalik kogemus ja heade suhete baas kogu tähelepanutööstuses. See on aluseks parima teenuse osutamisel.
Kommunikatsioonijuhi teenuse sisseostmisel tekib kasu hetkega. Maksma peab vaid vajalike teenuste eest, puuduvad püsivad palga-, maksu-, büroo- ja administratiivkulud. Teenuse tellijale antakse raportite kaudu selge ülevaade tehtud töödest ning esitatakse arvutused enne uue tegevusega alustamist. Meie põhilised töökeeled on eesti, vene ja inglise keel.

Näide

Kommunikatsioonijuhi aastane rendileping, mille käigus lepitakse kokku, et MSMedia tagab pideva sotsiaalpoliitilise suhtekorralduse, turundus- ja/või meediasuhete alase tegevuse, juhtimiskonsultatsiooni, meediamonitooringu, uuringud (nt sise- ja väliskommunikatsiooniaudit, täiendavad kvalitatiiv- või kvantitatiivuuringud), koolitused, toe organisatsiooni jaoks oluliste sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, valmisoleku kriisikommunikatsiooniks ja meediapäringuteks, abi probleemide sõnastamisel ja seeläbi strateegiliste eesmärkide seadmisel.

Teenusest lähemalt

Partnerid, kes aitavad

veebiturundusettevõte Vurr, peamiselt inimpsühholoogiale keskendunud koolitus ja konsultatsiooniettevõte Metaprofit, graafilise disaini agentuur Jco Design Factory OÜ, video- ja audiostuudio Industrial Productions, uuringufirma Norstat, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Kõigi nende abiga saame pakkuda integreeritud kommunikatsiooniteenust, mis katab kõiki kliendi jaoks vajalikke valdkondi.

Ettevõtte portfooliosse kuuluvad

CGI (Logica) Eesti AS, Sotsiaalministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Justiitsministeerium, Saku Õlletehas, Elisa Eesti, AS Novatours, Hilding Baltics, IIZI Kindlustusmaakler AS, Eesti Sisekaitseakadeemia, Eesti siseaudiitorite ühing, MTÜ Kodukant, DPD Eesti, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Lasteabi nõuandetelefon, Riigikohus ja paljud teised. Pikemaajalisi koostöösuhteid on konsultantidel varasemast nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonide seas.

Meie teenused

MSMedia peamiste teenuste hulka kuuluvad: uuringud, meediasuhted, kriisikommunikatsioon, turundus, sotsiaalpolitiline suhtekorraldus, strateegiline kommuniaktsioon ja koolitused.

Sisu loomine

Sõnast algab kõik. Me aitame luua sisu nii ajakirjanduse, sotsiaalmeedia, välisveebi, korporatiivvideo, reklaamikampaania, esitluse kui ka strateegilise plaani jaoks. Paljud oskavad teha tehnilisi lahendusi ja paljundada olemasolevat. Vähesed suudavad pakkuda kontekstiga kooskõlas olevat uut sisu;

Elluviimine ja konsultatsioon

Selleks, et garanteerida parim tulemus ei tohi jätta klienti unarusse. Me oleme õnnelikud, kui saame vastutada edasiste tegevuste kvaliteetse elluviimise eest;

Kommunikatsioonijuhi renditeenus

Selle asemel, et muretseda pidevalt kasvavate püsikulude pärast võib strateegilise kommunikatsiooniteenuse sisse osta. Kasu ja kokkuhoid tekib hetkega;

Uuringud (fookusgrupid, süvaintervjuud, ankeetküsitlused)

Uuringud aitavad mõtestada tänast olukorda ja planeerida tulevasi tegevusi. Õigesti suunatud investeering uuringutesse tähendab kokkuhoidu tulevikus;

Hindamine ja analüüs

Kiputakse unustama, et igal tegevusel peab olema soovitud mõju. Meil on piisav tööriistakast, et aidata klientidel välja töötada mõõdikud ja võtmenäitajad, mille kaudu saab hinnata kommunikatsioonitöö efektiivsust;

Planeerimine probleemist lahendusteni

Plaan teeb võimalikuks hilisema elluviimise ja hindamise. See innustab meid saavutama kirjapandust veelgi paremaid tulemusi;

Koolitused ja treeningud

Meie koolitused on pigem praktilise iseloomuga ja selle eesmärgiks on parandada kliendi kommunikatsioonitöö alast suutlikkust nii juhtkonnas kui ka organisatsioonis tervikuna;

0

Rahulolevaid kliente

0

Lõpetatud projekte

0

Aastaid turul

0

Koolitusi

Viimased uudised

 • Die # 1 Herausforderung mit Singles der Suche

  Sein meinem persönlichen Ansatz. Es dämmerte mir, dass ich mich vorbereitete, mich vorbereitete, mein eigenes, mein persönliches, mein persönliches, mein persönliches, mein persönliches persönliches} Zentrum für wirklich Liebe war kritischer als das dann sexy Person zu großes Datum. Wir erkannte es war Zeit zu überprüfen innerhalb sowie das Quest begann ändere diesen Ort meines Lebens|meines

  2. märts 2024
 • What to expect from a nymphomaniac dating site

  What to expect from a nymphomaniac dating site If you are looking for ways to connect to other nymphomaniacs, then chances are youwill want to check out a nymphomaniac dating site. these websites offer a safe and safe environment for nymphomaniacs for connecting along with other like-minded people. once you join a nymphomaniac dating site,

  2. märts 2024
 • Get started now: find your perfect match on a legit hookup dating site

  Unlock the potential of legit hookup dating sites – get going now If you are considering a legit hookup dating site, you’ve come to the proper destination. there is a large number of them available, but we have found the very best ones available. the very first thing you must do is find a website

  1. märts 2024

Find inspiration for your next fashion-forward look at pavda.com.ua.

EstoniaEnglishRussia