MSMedia : kommunikatsioonijuhi renditeenus

Menüü

Kõneisikute meediatreening

Taustainfo

Koolituse täpne ülesehitus ja rõhuasetused kooskõlastatakse ettevalmistuse käigus. See koosneb teoreetilisest loengust ja praktilisest õppest. Kindlasti on vajalik eelkohtumine ja ajutine ligipääs Teie meediamonitooringule.

Teoreetiline loeng käsitleb teleintervjuu eripärasid, selgitab kuidas intervjuuks valmistuda, millised on teleintervjuu valmimise etapid alates ajakirjaniku helistamisest kuni teleesinemise ja hilisema montaažini välja. Mis juhtub pärast intervjuu andmist ja kuidas valmib lõplik saatelõik? Käsitleme kogu protsessi ka ajakirjaniku pilgu läbi (nt kuidas vastata, et tal oleks intervjuud mugav kasutada ja et tsitaat ikka jõuaks eetrisse? Mida peab kaamera ees olles arvestama (kehakeel, miimika, parasiitsõnad, riietus, meik, kuhu vaadata)? Kuidas kaamerahirmu vähendada?
Seda kõike tehakse läbi interaktiivse vormi koolitusel osalejate ja koolitajate senisele kogemusele tuginedes. Olukordade visualiseerimiseks esitatakse näitlikustavaid videolõike.

Koolituse tulemus

Organisatsiooni kõneisikud edastavad avalikkusele oma sõnumeid arusaadavalt ja veenvalt ning neil on laiapõhjalised teadmised tänapäevase meedia toimimisest. Selle raames tutvustame meediasuhete praktikat ja teletöö toimemehhanisme ning kaameraproovi käigus saavad kõik kõneisikud osaleda treeningus.

Esimeseks treeninguosaks on reaalsete teleintervjuude läbimäng kaameraga, mis hõlmab endas „püstist intervjuud“ päevakorras oleva teema kohta ning „telesaate istuvat otseintervjuud“ põhjalikult valmistunud saatejuhtidega.

Hiljem analüüsime esinemisi video vahendusel.

Koolituse järgselt:

— koolitatavad on teadlikumad teleintervjuu andmise eripäradest,
— nad on saanud intervjuu andmise praktilise kogemuse,
— oskavad paremini intervjuuks valmistuda, sõnumit edastada ning telekaamera ees esineda,
— tõusnud on teadlikkus sellest, kuidas luua endale võimalikult sobiv keskkond intervjuu andmiseks.

Koolituse eeltegevused

Lepingu sõlmimine ja eelkohtumine koolitusvajaduse, ruumide, toitlustamisvõimaluse jms täpsustamiseks. Koolitusmaterjalide tootmine (kriitilised küsimused arvestades iga esineja valdkonda, individuaalsed tööd, videolõikude otsimine televisiooni eetrisse jõudnud intervjuudest, teoreetilise osa ettevalmistus kaasaegsetest uudisväärtustest). Vajadusel mõne uuringumeetodi kaasabil vajaduse täpsustamine (küsitlus, intervjuu jms) täpse programmi väljatöötamiseks. Ajakava planeerimine – vähemalt kaks nädalat enne koolituse algust. Täpsustatud vajadusele vastava programmi väljatöötamine – nädal enne koolituse algust.

KOOLITUSPROGRAMM

Meediasuhete alused ja intervjueerimine
Seminaris vaatame üle, millised on meediasuhete põhireeglid ja võimalused. Analüüsime olulisemaid riske. Käime läbi peamised meediasuhtluse olukorrad ja nende iseärasused, seda kõike arvestades osalejate praktilist kogemust.

Intervjuu televisioonile
Esinemine televisioonis on kõige keerulisem intervjuu vorm. Koolitus vaatleb, mida tuleb intervjuu ettevalmistamisel silmas pidada ning soovitab, mil moel ajakirjanikuga intervjuu eel suhelda, kuidas ennast kaamera ees mugavalt tunda, milliseid võtteid kasutada ja kuidas usutavana mõjuda.

Videotreening
Videotreeningus püütakse maksimaalselt jäljendada kaamera ees reaalsuses ettetulevaid situatsioone. Intervjuu vormis toimuval treeningul jäljendatakse nii tõsiseid aruelusid kui ka provotseerivaid küsimusi ja olukordi. Kõik intervjuud salvestatakse ja seda analüüsitakse hiljem koos osalejatega.

Videote läbivaatus ja analüüs koos grupiga
Treenerid koos grupiga vaatavad läbi kõik salvestatud lühiintervjuud, analüüsitakse ja tehakse tähelepanekuid kogu grupi kohta. Antakse individuaalseid soovitusi.

Järeltegevused
Pärast koolitust saab iga osaleja video oma esinemisega ja teksti soovitustega.

Mart Soonik

TV3 Uudiste endine toimetaja ja tänane kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegev ettevõtja ning Tallinna Ülikooli õppejõud.

1991-1995 ajakirjanik erinevates ajakirjandusväljaannetes;

1995-1998 TV3 uudiste ankur ja toimetaja;

hiljem erinevate organisatsioonide juures kommunikatsioonijuht ja avalike suhete osakonna juhataja ning pikaajalise teletöö kogemusega

Jüri Butshakov

2011 – 2015 spordiajakirjanik ja -ülekannete kommentaator/reporter Delfi ja Eesti Päevalehe toimetuses;

2015 – tänaseni Kanal 2 ajakirjandusliku telemagasini „Radar“ toimetaja;

saadete „Kes tahab saada Tallinna linnapeaks“ ning „Kanal 2 Suur presidendidebatt“ vastutav toimetaja;

olümpiakommentaator.