MSMedia : kommunikatsioonijuhi renditeenus

Menüü

Sisekommunikatsiooni ja tervisemõjurite audit

Edukas sisekommunikatsioon ning tervise- ja töötajasõbralik töökoht tõstab produktiivsust, vähendab haiguspäevi, aitab kaasa maine paranemisele ning võimaldab leida parimaid töötajaid.

Meil on tervise- ja töökommunikatsiooni meeskond, kelle eesmärk on muuta koostöös organisatsiooniga töökeskkond tervise- ja töötajasõbralikumaks. Meie kollektiivi kuulub kommunikatsioonijuht, kogemusnõustaja ja tervise edendaja, kel on kogemus sarnaste uuringute läbiviimisel ning olukorra parandamiseks mõeldud tegevuskava koostamisel. Teeme seda enda väljatöötatud ja testitud meetodil, mille käigus hindame tervisemõjureid ja töökeskkonna mikrokliimat kombineeritud uurimismeetoditega. Uuringu lõppedes loome ettepanekutest ja soovitustest koosneva tegevuskava, mida hiljem vajadusel juhtida aitame. Seda kõike selleks, et aidata kaasa töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu loomisele töökeskkonnas, mis tagab iga tüüpi organisatsioonile motiveeritud personali ja paremad tulemused!

Töökeskkonnast hoolimise vajalikkuse kohta loe rohkem siit

Huvi korral kirjutage meile info@msmedia.ee

Kaisa Liiv

Liitusin MSMedia kollektiiviga, et süveneda organisatsiooni kommunikatsiooni valdkonda. Olen aidanud teha Tallinna Linnakantselei ja Haridus- Teadusministeeriumi sisekommunikatsiooni auditi kvalitatiivuuringuosa, hiljem analüüsinud selle tulemusi ja teinud ettepanekuid olukorra parendamiseks. Lisaks olen saanud kvalitatiivuuringu kogemuse Esta Kaalu seminaridel, mille praktilise osana uurisin tervise mõiste tähendust. Olen osalenud MTÜ Puiduklubi kommunikatsioonistrateegia koostamisel ning loonud tervise edendamise tegevuskava osaühingule Ideal.

Omandasin 2015. aastal magistrihariduse keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni erialal, seda pärast kolme aastat tervisedenduse õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Seal pühendusin tasakaalustatud toitumise ja eluviisi muutust motiveeriva nõustamise õppimisele. Tervise Arengu Instituudi koolitustel olen täiendanud oskusi eluviisi muutust motiveeriva nõustamise osas ning omavalitsuse terviseprofiili koostamise teemal. Mind võib kohata Tervist Edendavate Töökohtade seminaridel kuna kujundan oma praegusest organisatsioonist tervist edendavat töökohta. Tallinna Ülikoolis pühendusin järjest enam töösuhete analüüsile ning ühel hetkel põimusid need kaks üheks ideeks. Minu eriliseks huviks on tervise­ ja töökommunikatsioon.

Kristel Rannaääre

MSMediaga liitusin Tallinna Linnavalitsuse sisekommunikatsiooni auditi käigus, kus minu rolliks oli kvalitatiivuuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ja ettepanekute tegemine organisatsiooni arenguks.

Oman kõrgharidust rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialal. Hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni erialal. Olen õpingute käigus saanud kvalitatiivuuringu kogemuse Esta Kaalu seminaridel, mille ühe praktilise osana uurisin inimeste arusaama tervislikust eluviisist.

2015 aastal lõpetasin koolitusprogrammi, mis andis mulle pädevuse töötada kogemusnõustajana. Koolitus arendas mu seniseid teadmisis nõustamisest, grupijuhtimisest, psühholoogiast, suhtlusest, stressist jne.

Olen mitmete erinevate huvide ja kogemustega inimene. Enda teadmisi inimõiguste, juhtimise, psühholoogia, hariduse ja kommunikatsiooni valdkonnas olen täiendanud nii Eestis, kui välismaal. Olen töötanud hariduse, kommunikatsiooni, juhtimise ja inimõiguste valdkonnas nii riigiasutustes, eraettevõtetes, kui ka MTÜ’des. Mul on olnud võimalus töötada nii loodava, kui ka juba toimiva organisatsiooni tiimis, juhtida erinevaid projekte ja olla koolitaja. Lisaks olen aja jooksul omandanud kutse raamatukogunduses ja juhtinud kolm aastat vabariiklikku kooliraamatukogude sektsiooni.

Mart Soonik

Töötasin ajakirjanikuna aastatel 1991-1998 (sh kolm ja pool aastat TV3 uudisteankruna) ja alates 1998 aastast kommunikatsioonijuhina erinevates organisatsioonides, sh viis aastat Sotsiaalministeeriumi avalike suhete osakonna juhatajana. Viimati nimetatust pärineb minu esmane kokkupuude tervisekommunikatsiooniga. Aegade jooksul olen osalenud nii tervisekommunikatsiooni teemaliste uuringute kui ka sotsiaalkampaaniate läbiviimisel. Olen läbi viinud ligi paarkümmend kommunikatsiooni auditit nii Eestis kui välismaal. Magistrikraadi omandasin Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas, minu uurimistöö teemaks oli töötajate motivatsioon ja rahulolu. Ülikoolis loengute pidamisega alustasin EBSis 2001 aastal ja 2006 aastast olen seotud Tallinna Ülikooliga. Minu põhiliseks valdkonnaks on praktilise suunitlusega õppeained, eelkõige organisatsiooni kommunikatsioon. 2015 aastal olin koolitaja programmis „Tervise ilmajaam“, mille eesmärk oli kõikides maakondades tõsta tervise edendajate suutlikkust enese projekte ellu viia ja vajalikke sihtrühmi kaasata. Tänasel hetkel olen kommunikatsiooni ettevõtte MSMedia juhataja ja õppejõud Tallinna Ülikoolis.