MSMedia : kommunikatsioonijuhi renditeenus

Menüü

Portfoolio

Kaitseliit

Meediasuhete koolitus ja intervjuutreening vabatahtlikele kommunikatsioonijuhtidele

MTÜ Convictus Eesti

Kommunikatsioonistrateegia loomine

Tervise Arengu Instituut

Koolituspäeva raames HIV ennetusalase kommunikatsiooni strateegiline planeerimine. Tervisedendajate koolitusprogrammi väljatöötamine, sh kirjalikud juhendmaterjalid ja alus kommunikatsioonistrateegiaks

Ilukliinik Decus

Seniste meediasuhete analüüs ja tulevaste tegevuste planeerimine

Mustamäe Linnaosavalitsus

Sotsiaalmeedia ja reklaamikampaania loomise koolitus

Excellence Arendus- ja koolituskeskus

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

Eesti Arstide Liit

Ettekanne aastakonverentsil

MTÜ Igale Lapsele Pere

Koolituspäeva raames kommunikatsiooni strateegiline planeerimine

Töötukassa

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening

Haridus- ja Teadusministeerium

Kogu haldusala hõlmav koostöö- ja kommunikatsiooniuuring

E-Tervis

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening, tugi kommunikatsioonijuhtimisele, abi rahvusvahelise konverentsi ettevalmistusel, läbiviimisel ja selle järelmite kommunikeerimisel

Tööinspektsioon

Meediasuhete alane koolitus ja intervjuutreening

Magnetic MRO

Meediasuhete analüüs, koolitus ja uue perioodi planeerimine

FB Asset

Juhtkonna esinemis- ja meeskonnakoolitus

Tallinna Linnakantselei

Sisekommunikatsiooni audit. Koolituste sari sisekommunikatsiooni, meediasuhete, kriisikommunikatsiooni ja sotsiaalmeedia teemadel

Justiitsministeerium

Projekti „Stopp!“ lansseerimine ja edukas turunduskommunikatsioon

Moldova Sotsiaalministeerium

Uuring 13 000 Moldova lapse seas, kommunikatsioonistrateegia loomine ja „Märka last!“ kampaania planeerimine

Alpi Film

Täiendavate kommunikatsioonialaste teenuste pakkumine lisaks telesarjade ja filmide tootmisele

Iizi Kindlustusmaakler

Igapäevane kommunikatsioonialase juhtimise tugi, seniste meediasuhete analüüs ja uute tegevuste planeerimine turundusstrateegiast lähtuvalt

Tallinna Ülikool

Tervisekommunikatsioonialaste töötubade (projekt „Terviseedendus kogukondades“) läbiviimine erinevates Eesti maakondades

Päästeamet

Kampaaniate ekspertiis ja uute visuaalsete lahenduste hindamine

Tallinna Lennujaam

Strateegiaseminari juhtimine

Tallinna Kaubamaja

Organisatsioonikommunikatsiooni alane koolitus keskastmejuhtidele

Pirita Linnaosavalitsus

Sisekommunikatsiooni koolitus keskastmejuhtidele

Fastleader

Strateegilise planeerimise töötuba konverentsil Turundustreff

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

Kriisikommunikatsiooni töötuba

Meediaportaal OÜ

Kriisikommunikatsiooni ja meediasuhete alane konsultatsioon

Industrial Productions

Multifilmide helindamine

Tartu Kiirabi

Sisekommunikatsiooniuuring ja –koolitus

Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut

Aitasime neil oma kodulehte ja osakondade alamlehti viia vastavusse TLÜ uuenenud stiiliga. Ühtlasi sai kogu keerukas teaduslik sisu lihvitud igapäevasemasse vormi, et ka valdkonnas mitte kodus olevad inimesed saaksid aru, millega Instituut tegeleb.

Eesti külaliikumine „Kodukant“

Meediasuhete treening juhtkonnale

Gruusia Rahandusministeerium

Euroopa Liidu Twinning projekt Gruusia Rahandusministeeriumi juures asuva valitsusakadeemia võimekuse tõstmiseks. Esimene missioon kui koolitus, ühise teadmuse tekkimine, organisatsiooni eneseanalüüs ja uuringu ettevalmistus; teine missioon kui uuringu analüüs, probleemide leidmine ja kommunikatsioonistrateegia ning taktikate loomine; kolmas missioon kui kommunikatsiooni protsessiskeemi joonistamine, kriitilistes edutegurites kokkuleppimine ja selle kõige sidumine organisatsiooni strateegiaga.

Trinidad Consulting

Seniste meediasuhete analüüs, strateegia loomine, soovituste paketi väljatöötamine edaspidiseks, järjepidev meediasuhete alane konsultatsioon, osalemine ühispakkumistes

Advokaadibüroo Borenius

Meediasuhete analüüs, praktilised harjutused, soovitused ja koolitus

Tallinna Ülikool

Sisekommunikatsiooniuuringu ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs

KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Meeskonnakoolitus, kommunikatsioonitegevuste analüüs

Olerex

Seniste meediasuhete analüüs, uue strateegia loomine, igapäevased meediasuhted

Keskkonnaamet

Fookusgruppide läbiviimine, seniste uuringute teisene analüüs, kommunikatsioonistrateegia koostamine

AS Puukeskus

Igapäevased meediasuhted, koolitused, turundustegevused, sisekommunikatsioon

Atso Matsalu

Eesti Korvpalliliidu presidendikampaania, Viimsi vallavolikokku kandideerimise kampaaniad

Logica/CGI Eesti

Strateegiline tugi kommunikatsioonijuhtimisele, igapäevased meediasuhted, konsultatsiooniteenus, meediasündmuste ettevalmistus ja läbiviimine (sh Estcube 1 lansseerimine, Logica muutumine CGIks)

Keskkonnainspektsioon

Juhtkonna koostöökoolitus

Saku Õlletehas

Fookusgrupiuuringud Saku Kuld uue kujunduse testimiseks lojaalsete klientide, teiste õllede tarbijate ja venekeelse sihtrühma seas

Elisa Eesti

Meediasuhete treening juhtkonnale 2012, Sisekommunikatsiooniuuringu analüüs ja konsultatsioon 2013

Novatours

Pikaajaline tugi meediasuhetele, abi kriisikommunikatsioonis

Eesti Kaugtöö Ühing

Seminaril töötoa juhtimine

Eesti Reformierakond

Intervjueeritavate hindamine, esinemine tagasisideseminaril

Hilding Baltics

Sisekommunikatsiooniauditi läbiviimine, juhtkonna koolitus, plaani koostamine sisekommunikatsiooni parandamiseks

Sotsiaalministeerium

Meediasuhete treening juhtkonnale; Ümarlaua ja diskussiooni modereerimine töövõimereformi võimalustest; Fookusgrupiuuringud lastekaitsetöötajatega

Integratsiooni ja Migratsiooni SA "Meie inimesed"

Keelekümbluskonverentsil esinemine 2012, Kommunikatsioonialase töötoa juhtimine 2013, konsultatsioon

Hiiumaa arenduskeskus Tuuru

Konsultatsioon, erinevad kommunikatsioonialased koolitused

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit

Meediasuhted, konsultatsioon

MTÜ Kodukant Hiiumaa

Meeskonnakoolituse ja kommunikatsioonijuhtimise alaste koolituste läbiviimine

DPD Eesti

Meediasuhted, Total Zero programmi lansseerimine

Poliitikauuringute Keskus Praxis

Poliitikaraporti teoreetilise ja soovitusliku osa loomine

Eesti Noorteühenduste Liit

Kriisikommunikatsioonialase töötoa läbiviimine; Kommunikatsioonialane konsultatsioon ja meediasuhete tugi

Rahvusvaheline Ergonoomiakuu

Meediasuhted, kõneisikute koolitus, hindamine ja analüüs

VR Transpoint

Suvepäevade korraldamine

Tallinna Konverentsid

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

Riigikohus

Meediasuhete treening juhtkonnale; Senise strateegia analüüs ja uue loomises osalemine; Maineuuringu analüüs ja ettekanded Kohtunikukogu ees; Strateegiaseminar kohtujuhtidele; Intervjuutreening esimese ja teise astme kohtujuhtidele ning Riigikohtunikele

Äripäeva Seminarid

Esinemine kommunikatsioonialastel konverentsidel ja seminaridel

Eesti Sisekaitseakadeemia

Sotsiaalmeedia alane koolitus; Kommunikatsioonistrateegia analüüs

Eesti Siseaudiitorite Ühing

Kommunikatsioonialane koolitus “Kommunikatsioonijuhtimine ja selle kokkupuuted auditeerimisega”; Siseaudiitorite aastakonverentsil ettekanne avalikkuse ootustest siseauditi aruandele

Lasteabi Nõuandetelefon

Fookusgrupiuuringute läbiviimine täiskasvanute ja mürsikute seas hindamaks nende esmast reaktsiooni Lasteabi telefoni reklaamikampaaniale (2011, 2012, 2013); Esindusliku kvantitatiivse uuringu läbiviimine täiskasvanute, laste ja spetsialistide seas nõuandetelefoni tuntuse, maine ja müütide määra väljaselgitamiseks (2014, 2015, 2016); Reklaamikampaania ekspertiis ja konverentsi modereerimine 2014

Eesti Noorsootöö Keskus

Euroopa Majanduspiirkonna programmi “Riskilapsed ja -noored” kommunikatsioonistrateegia analüüs ja koolitus