MSMedia : kommunikatsioonijuhi renditeenus

Menüü

Ekspertiis

Kommunikatsioon on viimaste aastate üks kasutatumaid mõisteid. Eriti siis, kui ollakse sunnitud tunnistama vigu (kes poleks kuulnud põhjendust, et „tegemist on kommunikatsioonihäirega“?), aga ka juhtudel, kus on vaja edastada häid uudiseid või kinnistada oma sõnumeid.
Me soovime keskenduda viimasele:

Iga ettevõte või organisatsioon väärib, et tema sõnumid jõuaksid sihini mõistetuna ning efektiivselt. Tiina Hiob ja Mart Soonik kutsuvad üles kasutama rätsepülikonnana Teie jaoks valmis õmmeldud ekspertiisi, mis on teostatud Teie soovide kohaselt, koostöös Teiega ning aitab kaasa efektiivse kommunikatsiooni tagamisele.
Selleks eksperdid reeglina analüüsivad avalikkusele nähtavat kommunikatsiooni (veebilehed, sotsiaalmeedia, reklaamid ja muu kaubakommunikatsioon, arhitektuuri ja ruumiga seotud lahendused jmt ), meediasuhteid ja kehtiva visuaalse identiteedi norme. Sel moel on teil võimalik saada välisvaates terviklik pilt kogu organisatsiooni kommunikatsioonist.
Eksperdid analüüsivad ja sõnastavad üheskoos teiega organisatsiooni kommunikatsiooni tugevusi ja nõrkusi ning pakuvad välja lahendusi tänastele muredele.

Sõnadega suhtlus

Organisatsioonid kasutavad sõnu oma väärtustest, eesmärkidest ja tehtust rääkimiseks. Seda loetakse sihtrühma poolt pidevalt muutuvas ühiskondlikus kontekstis. Seepärast on vajalik, et keegi väljastpoolt teie kontorit vaatab otsa kõigele sellele, mille kaudu pöördute oma töötajate, partnerite või laiema avalikkuse poole. Tihti loevad pealtnäha väikesed detailid, mis kirjutajale enesele märkamatuks jäävad, teksti edasise saatuse.
Veelgi ootamatum on peegeldus, mis vaatab vastu meedia analüüsist. Ajakirjanikud pole teie tegevuste turundajad. Seepärast sõnumid moonduvad või kustuvad täielikult ja esialgsed tekstid ning asjalikult esitatud tsitaadid saavad hoopis uue tähenduse. Siingi on võimalik meediasuhete tööriistakast kriitilise pilguga üle vaadata ja organisatsioon teadlikumalt valitud teele suunata.

Sõnadeta suhtlus

Ettevõtte, organisatsiooni, brändi unikaalsus, olemus, lubadused ja väärtused kajastuvad peale verbaalse väljenduse ka selle visuaalsuses.
Organisatsiooni kommunikatsiooni teenistuses võib olla üllatavalt palju visuaalseid vahendeid, ei pea piirduma vaid logo ning sellega seonduvaga – see võib osutuda liiga “napisõnaliseks”. Teisalt ei pruugi ka visuaalne rikkus alati hea olla – seda siis, kui selleks kasutatavad vahendid pole allutatud ühtsele eesmärgile ega räägi sama lugu.
Mõlemal juhul on abiks kaardistada kõik kasutatavad visuaalsed vahendid ning analüüsida nende potentsiaali olla ettevõtte kommunikatsioonile toeks, seda jõustada ning samas luues ka sobiva emotsionaalse fooni suhtlusele.

Saame pakkuda

— Ajakirjanduses ilmununud materjalide ja avalikest allikatest kättesaadava info analüüsi.
— Eksperdi soovitusi organisatsiooni korporatiivkommunikatsiooni (sh meediasuhete) arendamiseks.
— Ettevõtte CVI (Corporate Visual Identity), kõikide rakendatavate visuaalsete vahendite konstruktiivset analüüsi ja muudatuste vajaduse hindamist.
— Eksperdi tuge ettevõtte või brändi graafiliste lahenduste loomiseks, CVI strateegiliste aluste määratlemiseks.

Tiina Hiob

Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle kuraator ja juhtiv õppejõud.

TLÜ reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriis ja Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Mart Soonik

Mart Soonik on õppejõud, kelle seminarid on pigem treeningud kui loengud. Nendes vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid. Sellele aitab kaasa tema igapäevane konsultandina töötamise kogemus, mil ta erinevate klientide jaoks uurib, analüüsib, koolitab ja nõustab kõige erinevamate murede korral. Tema klientideks on olnud erinevad ministeeriumid, sihtasutused, erasektori organisatsioonid ja vabaühendused. Tallinna Ülikooli õppejõud on Mart Soonik olnud alates 2006. aastast. Oma senistes teadusartiklites on ta keskendunud pigem organisatsioonide suhtekapitali hindamisele ja reklaami mõju uurimisele. Eelmisel sajandil töötas ta kokku kaheksa aastat ajakirjanikuna, millest suurema osa TV3 uudiste toimetajana. Alates 1998. aastast on ta enne oma ettevõtte (MSMedia OÜ) asutamist töötanud kommunikatsioonijuhina või avalike suhete osakonnajuhina Sotsiaalministeeriumis, Eesti Politseis, Keskkonnaministeeriumis, Elcoteqis ja Integratsiooni sihtasutuses.